Archive for February, 2016

DISMAS – the director

Posted on February 27th, 2016 with Comments Off on DISMAS – the director

Jeffrey Scicluna – biography
Director

Jeffrey twieled Ħal Luqa u għandu 42 sena. Huwa miżżewweġ lil Josianne u għandhom iben, Jaylen. Minn mindu kien għadu tifel kellu x-xewqa li jkun involut f’avvenimenti kulturali li jinkludu t-teatru u l-mużika.
Continue Reading →

DISMAS – about

Posted on February 24th, 2016 with Comments Off on DISMAS – about

Dismas – il-Ħalliel tal-Ġenna huwa dramm originali għal żmien il-Ġimgħa Mqaddsa fuq kitba ta’ Jeffrey Scicluna li se jigi mtella’ mill-grupp SKENE ġewwa t-Teatru Metanoia Luqa. DISMAS huwa dramm tradizzjonali bid-differenza li l-protagonista ta’ l-istorja m’hu ħadd ħlief Dismas inniffsu. L-istorja hija mibnija fuqu u fuq il-ħajja tiegħu flimkien mal-familja u l-ħbieb tiegħu. Ma jonqosx ukoll li jidħlu xi karattri oħra, fosthom Kristu u oħrajn li naraw is-soltu. Pero’ nistħajjilkom tistaqsu, min hu u għaliex Dismas?
Continue Reading →

DISMAS – POSTER

Posted on February 1st, 2016 with Comments Off on DISMAS – POSTER

DISMAS is the Play for Holy Week 2016, written and directed by Jeffrey Scicluna with the help of Mandy Muscat and Marvic Okoh. It will be staged at Metanoia Theatre on Saturday 19 and Sunday 20 March 2016 at 7:30pm.  For Booking please call or sms on 79792424.

Continue Reading →

Tislima lil Raymond Darmanin

Posted on February 1st, 2016 with Comments Off on Tislima lil Raymond Darmanin

“Tears in Heaven”, diska li kull meta nisimgħuha niftakru fik.  Illum aktar u aktar f’din il-ġurnata ta’ dieqa u qsim il-qalb għal kulħadd.  Aħna ninsabu ċerti li kieku tista tkellimna ma tridx la tarana nibku u wisq anqas f’luttu u huwa għalhekk li f’din il-kitba rridu niftakru fil-pożittiv li ħallejt warajk iktar milli fid-dwejjaq li l-mewt tiegħek ġabet u ser tibqa’ ġġib.  Għax ejja ngħiduha kif inhi Mezzi, ha nimmisjawk ħafna.
Continue Reading →