Archive for February, 2010

SIKKTUH – ittra miftuħa

Posted on February 28th, 2010 with Comments Off on SIKKTUH – ittra miftuħa

STEDINA GĦAD-DRAMM SIKKTUH

Għażiż/a,
Kif naħseb taf, l-għaqda teatrali SKENE, residenti fit-Teatru Metanoia (fiċ-ċentru parrokjali), ta’ kull sena tħejji dramm għal żmien il-Ġimgħa Mqaddsa. Din it-tradizzjoni tmur lura fis-snin imma f’dawn l-aħħar snin saret attività impenjattiva li tħabbatha ma’ l-aqwa xogħolijiet teatrali li jsiru fi gżiritna Continue Reading →

SIKKTUH – Information

Posted on February 28th, 2010 with Comments Off on SIKKTUH – Information

SIKKTUH – a new play by SKENE

SIKKTUH (they silenced him) is the new play which SKENE will be presenting at Metanoia Theatre (Luqa) for this year’s Holy Week. It is written and directed by John Abela ofm and will be staged on Saturday 27th, Sunday 28th and Wednesday 31st March 2010 at 7.30pm. Continue Reading →

SIKKTUH – Main Characters

Posted on February 25th, 2010 with Comments Off on SIKKTUH – Main Characters

Here are the main characters of this play. There is also a number of extras who will be involved in many scenes… we will put up their names later on together with the backtage crew.
Our stage builders are Raymond Darmanin and Antoine Borg.
Our book is Anthea Spiteri while Marvic Massa is our Stage Director.
Continue Reading →

SIKKTUH – Poster

Posted on February 25th, 2010 with Comments Off on SIKKTUH – Poster

SIKKTUH is the Play for Holy Week 2010, written and directed by John Abela ofm. It will be staged at Metanoia Theatre on Saturday 27, Sunday 28 and Wednesday 31 March at 7.30pm.
Continue Reading →

Klassijiet tad-drama taż-żgħażagħ

Posted on February 22nd, 2010 with Comments Off on Klassijiet tad-drama taż-żgħażagħ

Jikteb Andrè Penza, kordinatur/għalliem klassijiet tad-drama taż-żgħażagħ ta’ SKENE:

Mhux dejjem possibli li nibnu futur għaż-żgħażagħ tagħna, imma nistgħu nibnu liż- żagħżagħ tagħna għall- futur. U dan huwa dak li SKENE qed tipprova tagħmel. Fit-Teatru, bhal f’ħafna affarijiet oħra, trid taħseb bil-quddiem. Continue Reading →