Archive for ‘02 Holy Week Plays’ Category

DISMAS – the director

Posted on February 27th, 2016 with Comments Off on DISMAS – the director

Jeffrey Scicluna – biography
Director

Jeffrey twieled Ħal Luqa u għandu 42 sena. Huwa miżżewweġ lil Josianne u għandhom iben, Jaylen. Minn mindu kien għadu tifel kellu x-xewqa li jkun involut f’avvenimenti kulturali li jinkludu t-teatru u l-mużika.
Continue Reading →

DISMAS – about

Posted on February 24th, 2016 with Comments Off on DISMAS – about

Dismas – il-Ħalliel tal-Ġenna huwa dramm originali għal żmien il-Ġimgħa Mqaddsa fuq kitba ta’ Jeffrey Scicluna li se jigi mtella’ mill-grupp SKENE ġewwa t-Teatru Metanoia Luqa. DISMAS huwa dramm tradizzjonali bid-differenza li l-protagonista ta’ l-istorja m’hu ħadd ħlief Dismas inniffsu. L-istorja hija mibnija fuqu u fuq il-ħajja tiegħu flimkien mal-familja u l-ħbieb tiegħu. Ma jonqosx ukoll li jidħlu xi karattri oħra, fosthom Kristu u oħrajn li naraw is-soltu. Pero’ nistħajjilkom tistaqsu, min hu u għaliex Dismas?
Continue Reading →

DISMAS – POSTER

Posted on February 1st, 2016 with Comments Off on DISMAS – POSTER

DISMAS is the Play for Holy Week 2016, written and directed by Jeffrey Scicluna with the help of Mandy Muscat and Marvic Okoh. It will be staged at Metanoia Theatre on Saturday 19 and Sunday 20 March 2016 at 7:30pm.  For Booking please call or sms on 79792424.

Continue Reading →

ĦELSIEN – the director

Posted on February 4th, 2015 with Comments Off on ĦELSIEN – the director

Marvic Okoh – biography
Director

Marvic Okoh, born 16th October 1977 joined ‘Għaqda Atturi Luqa’ at the age of 12 and made her debut on stage in 1992 where she played Mary in the play ’Ghaliex Jien?’.  She continued featuring in the group’s plays till the age of 15 when she joined LAP Productions and later ActReacT, where she trained under Alison McKenna and Ray Mangion .

Continue Reading →

ĦELSIEN – the director

Posted on February 4th, 2015 with Comments Off on ĦELSIEN – the director

Joseph Fenech – biography 
Director

Joseph Fenech, born 28th June 1973.  He started acting at the age of 13 at the local youth centre in Żejtun.  After a few years he stopped acting and started playing basketball.  His basketball career lasted only seven years and at the age of 23 he wanted to take acting more seriously.  So he decided to take theatre training which he did for three years under the tuition of Maltese actor John Suda.

Continue Reading →