MISTER SCROOGE – about

Posted on November 3rd, 2017 with Comments Off on MISTER SCROOGE – about

Il-musical MISTER SCROOGE, li ser ikun mtellgha minn Skene fit-12 u 13 ta’ Diċembru, huwa msejjes fuq ir-rumanz ta’ Charles Dickens “A Christmas Carol”. Storja li għadha tgħodd għal-lum ukoll, fejn tispikka d-differenza kbira bejn min hu sinjur u min hu fqir.

MISTER SCROOGE, huwa raġel xħiħ li xogħlu kien li jsellef il-flus. Kien bniedem bla skrupli, moħħu biss biex jisloħ lill-proxxmu. Ħniena ma’ ħadd. Filwaqt li żmien il-Milied kien iġib sens ta’ karita ma’ min hu fil-bżonn, għalih il-Milied ma kien jiswa xejn, u agħar minn hekk kien iqis il-Milied bħala ġurnata li fiha l-impjegat tiegħu Bob Cratchet seta’ jieħu ġurnata ta’ mistrieħ u jitħallas tagħha minn fuq dahru.

F’lejlet il-Milied jidhirlu l-ispirtu ta’ Jacob Marley, l-eks sieħeb tiegħu fin-negozju, li kien miet seba’ snin qabel. Wissieh li se jidhrulu tliet spirti oħra sabiex juruh il-ħajja li kien qiegħed jgħix, u li bl-attitudni tiegħu kien qiegħed iġib ħafna miżerja fuq l-oħrajn. Ma’ kull spirtu MISTER SCROOGE jara l-passat, il-preżent, u x’kien se jkun il-futur tiegħu.
Continue Reading →

DISMAS – the director

Posted on February 27th, 2016 with Comments Off on DISMAS – the director

Jeffrey Scicluna – biography
Director

Jeffrey twieled Ħal Luqa u għandu 42 sena. Huwa miżżewweġ lil Josianne u għandhom iben, Jaylen. Minn mindu kien għadu tifel kellu x-xewqa li jkun involut f’avvenimenti kulturali li jinkludu t-teatru u l-mużika.
Continue Reading →

DISMAS – about

Posted on February 24th, 2016 with Comments Off on DISMAS – about

Dismas – il-Ħalliel tal-Ġenna huwa dramm originali għal żmien il-Ġimgħa Mqaddsa fuq kitba ta’ Jeffrey Scicluna li se jigi mtella’ mill-grupp SKENE ġewwa t-Teatru Metanoia Luqa. DISMAS huwa dramm tradizzjonali bid-differenza li l-protagonista ta’ l-istorja m’hu ħadd ħlief Dismas inniffsu. L-istorja hija mibnija fuqu u fuq il-ħajja tiegħu flimkien mal-familja u l-ħbieb tiegħu. Ma jonqosx ukoll li jidħlu xi karattri oħra, fosthom Kristu u oħrajn li naraw is-soltu. Pero’ nistħajjilkom tistaqsu, min hu u għaliex Dismas?
Continue Reading →

DISMAS – POSTER

Posted on February 1st, 2016 with Comments Off on DISMAS – POSTER

DISMAS is the Play for Holy Week 2016, written and directed by Jeffrey Scicluna with the help of Mandy Muscat and Marvic Okoh. It will be staged at Metanoia Theatre on Saturday 19 and Sunday 20 March 2016 at 7:30pm.  For Booking please call or sms on 79792424.

Continue Reading →

Tislima lil Raymond Darmanin

Posted on February 1st, 2016 with Comments Off on Tislima lil Raymond Darmanin

“Tears in Heaven”, diska li kull meta nisimgħuha niftakru fik.  Illum aktar u aktar f’din il-ġurnata ta’ dieqa u qsim il-qalb għal kulħadd.  Aħna ninsabu ċerti li kieku tista tkellimna ma tridx la tarana nibku u wisq anqas f’luttu u huwa għalhekk li f’din il-kitba rridu niftakru fil-pożittiv li ħallejt warajk iktar milli fid-dwejjaq li l-mewt tiegħek ġabet u ser tibqa’ ġġib.  Għax ejja ngħiduha kif inhi Mezzi, ha nimmisjawk ħafna.
Continue Reading →